herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, de

hiervan op de hoogte stellen

Smart Sleep GmbH
Alte Gießerei 6-14
40699 Erkrath
E-Mail: info@smartsleep.de
Telefoon: +49 (0) 211 – 950 744 0

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn alleen voor rekening van de verkoper als de terugzending binnen Duitsland is of als de terugzending uitsluitend te wijten is aan de schuld van de verkoper (bijv. defecte goederen, verkeerde levering) is vanuit het buitenland. De koper draagt ​​de kosten van een retourzending vanuit het buitenland waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Als u een artikel retourneert dat beschadigd is of is gebruikt op een manier die de waarde ervan aanzienlijk vermindert, behouden wij ons het recht voor om de terugbetaling te verminderen. Een essentieel criterium voor de waarde van de goederen is de verkoopbaarheid van de geretourneerde goederen.Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan Smart Sleep GmbH, Alte Gießerei 6-14, 40699 Erkrath, info@smartsleep.de:


Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen
Besteld op (*)/ontvangen op (*) _________________________________________________
Naam van consument(en) _______________________________________
Adres van consument(en) ___________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)
Datum ________________________
(* ) Doorhalen wat niet van toepassing is.