Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1. 1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1. 2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Smart Sleep GmbH, Alte Gießerei 6-14, 40699 Erkrath Duitsland, Tel. : +49 (0)211 / 9507440, e-mail: info@smartsleep. nl De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1. 3 De verantwoordelijke persoon heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die als volgt te bereiken is:

Smart Sleep GmbH

Dr. Markus Dworak
Oude gieterij 6-14

40699 Erkrath

Telefoon : +49 (0)211 / 9507440
e-mail: info@smartsleep. nl

1. 4 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. B. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde. "Serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres gebruikt (evt : in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) hosting

Hosting door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), met als doel het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Shopify gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens alleen binnen de EU/EER worden verwerkt. Met betrekking tot de theoretische mogelijkheid van toegang door het Canadese moederbedrijf Shopify Inc. , 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor Canada, waarin staat dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify naar de volgende website: https://www. shopify. de/legal/datenschutz en hier: https://www. shopify. de/legal/privacy/klanten

4) Cookies

We gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het gebruikte eindapparaat worden opgeslagen en door de browser worden opgeslagen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Sommige cookies zorgen ervoor dat onze aanbiedingen goed werken of Na succesvolle registratie wordt u op uw eindapparaat herkend ("noodzakelijke" cookies). Door deze noodzakelijke cookies te plaatsen, maken we het voor u gemakkelijker om onze aanbiedingen te bezoeken en de daar beschikbare diensten te gebruiken. Andere cookies plaatsen we om gebruikersvoorkeuren te analyseren en zo ons aanbod te verbeteren ("verbeterde cookies").

We plaatsen alleen niet-essentiële cookies met uw toestemming. Wanneer je voor het eerst ons aanbod bezoekt, wordt er een pop-up getoond met uitleg over cookies. Zodra u op de overeenkomstige toestemmingsknop klikt, gaat u ermee akkoord dat we de geselecteerde cookies kunnen gebruiken, die worden beschreven in de pop-up en in deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wij wijzen u erop dat de functionaliteit van deze website beperkt kan zijn als cookies zijn uitgeschakeld.

Als bij het gebruik van "noodzakelijke" cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is dit gebaseerd op de rechtsgrondslag Art. 6 alinea. 1 p. 1 verlicht. F AVG vanwege legitieme belangen bij kwaliteitsborging en een technisch foutloze presentatie van de website. De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van zgn "extended cookies" is gebaseerd op uw toestemming (rechtsgrondslag: art. 6 alinea. 1 p. 1 verlicht. een AVG). Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contactpersoon

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. B. via contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te beantwoorden. opgeslagen en gebruikt voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG. Anders Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG als rechtsgrondslag. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Volgens art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaande. G adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst af te handelen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of voorbehouden een wettelijk toegestaan ​​verder gebruik van gegevens van onze kant werd.

7) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

7. 1 Abonnement op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zgn Dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. tijd. De gegevens die door ons worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

7. 2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres geeft bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten te sturen. diensten, zoals reeds afgenomen, uit ons assortiment per e-mail. Hiervoor moeten we volgens § 7 para. 3 UWG vraagt ​​geen aparte toestemming van u. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt het recht om te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7. 3 Nieuwsbriefverzending via Klavio
Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener Klavio, Inc. , 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111 Verenigde Staten (https://www. klaviyo. com/), waaraan wij de gegevens doorgeven die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem.
Klavio gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of Trackingpixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel werden geklikt. Met behulp van de webbakens maakt Klavio automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het reactiegedrag op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes om de reclamecommunicatie te optimaliseren en beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers, zijn de web beacons in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 lit f AVG maar ook gegevens van de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief (mailadres, tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) en gebruikt. Deze gegevens maken het mogelijk een individuele conclusie te trekken over de ontvanger van de nieuwsbrief en worden door Mailchimp verwerkt om automatisch statistieken te genereren die laten zien of een bepaalde ontvanger een nieuwsbriefbericht heeft geopend.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt deactiveren, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Klavio kan deze gegevens ook gebruiken in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO zelf vanwege zijn eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en optimalisatie van de dienst en voor marktonderzoek, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. Klavio gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Klavio op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar Klavio mogelijk te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u dit gegevensverwerkingscontract inzien op het volgende internetadres: https://www. klaviyo. com/privacy/dpa/. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal naar een server van Klavio in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, beschikt de aanbieder over de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen. U kunt het privacybeleid van Klavio hier bekijken: https://www. klaviyo. com/privacy/policy

7. 5 Adverteren per post

Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw functie-, branche- of bedrijfsaanduiding in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG en om hiermee interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

7. 6 Goederenbeschikbaarheidsmelding per e-mail

Als we de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid voor geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn in onze online winkel, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnotificatieservice voor productbeschikbaarheid. Als u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor productbeschikbaarheid, sturen we u een eenmalig e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie voor het versturen van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal dat ook zijn gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zgn Dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een overeenkomstige kennisgeving sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen op een latere datum om te kunnen begrijpen. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een specifiek artikel in onze online winkel. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke persoon. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, namelijk wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8. 1 Om uw bestelling te verwerken, werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling als onderdeel van het betalingsproces, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u dit hieronder expliciet meedelen. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG.

8. 2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon Pay
Als u de betalingsmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s. C A , J-laan 38 F Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de door u verstrekte informatie tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling doorsturen in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Meer informatie over de regelgeving inzake gegevensbescherming van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay. amazone. com/de/help/201751600

- Apple Pay
Als u de "Apple Pay"-betaalmethode kiest van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de "Apple Pay"-functie. Uw eindapparaat bediend met iOS, watchOS of macOS door debitering van een met "Apple Pay" opgeslagen betaalkaart. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling vrij te geven, is het daarom noodzakelijk om een ​​vooraf door u gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiëren met behulp van de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw apparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die u verstrekt tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling in versleutelde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart worden gestuurd om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.
Indien bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactie-informatie, inclusief geschat aankoopbedrag, datum en tijd, en of de transactie met succes is voltooid. De anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere producten en diensten van Apple te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop via Safari op Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk identificeert. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel Betalingen toestaan ​​op Mac uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support. appel. com/de-de/HT203027

- Klarna
Als een Klarna-betalingsservice is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ) [https://www. Natuurlijk. com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling zal worden verwerkt (bijv. B factuurbedrag, item, leveringsmethode) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u hierbij in overeenstemming bent met art. 6 alinea. 1 verlicht. a DSGVO hebben hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee ingestemd. U kunt hier zien naar welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:
https://cdn. Natuurlijk. com/1. 0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde score waarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna mag echter blijven behoudt het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's regelgeving inzake gegevensbescherming voor betrokkenen die gevestigd zijn in Duitsland https://cdn. Natuurlijk. com/1. 0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn. Natuurlijk. com/1. 0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal ( Europa) als onderdeel van het betalingsproces A rechts ik en Cie, p. C A , 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), vervolg. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde score waarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www. PayPal. com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter blijven bestaan behoudt het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

- Mollie Payments
We gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Mollie", Mollie HQ. Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland. Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsservice "Mollie Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Mollie B. V , Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (hierna: "Mollie"). De individuele betaalmethoden die via Mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Dit zijn iDEAL, Giropay, creditcard, Apple Pay en Klarna. Mollie kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor er gelden speciale betalingsvoorwaarden, waar de klant rekening mee kan houden apart wordt vermeld. Meer informatie over "Mollie Payments" vindt u op internet op https://www. molly com/de beschikbaar.


- SOFORT
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij sturen uw betaling tijdens het bestelproces meegedeelde informatie samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www. Natuurlijk. com/sofort/datenschutz.

9) Contact voor beoordelingsherinnering

Eigen beoordelingsherinnering (geen verzending door een klantbeoordelingssysteem)
We gebruiken uw e-mailadres als een eenmalige herinnering om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat we gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen tijdens of na uw bestelling volgens Art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO hebben verleend.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

10) Online marketing

10. 1 Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensvergelijking
Binnen ons online aanbod, de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus voor uitgebreide gegevensvergelijking, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een advertentie klikt die door ons op Facebook is geplaatst, wordt op basis van hun uitdrukkelijke toestemming de URL van onze gekoppelde pagina toegevoegd door Facebook Pixel. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens via een cookie naar de browser van de gebruiker geschreven, die onze gelinkte pagina zelf plaatst. Bovendien worden specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die we verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie voor transacties zoals aankopen, accountaanmeldingen of registraties, geregistreerd door deze cookie (uitgebreide gegevensvergelijking). De cookie wordt vervolgens gelezen door de Facebook-pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook. De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen; het kan ook worden verzonden naar de Facebook Inc. kom in de VS. Om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, beschikt de aanbieder over de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.
Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevenssynchronisatie is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te gebruiken voor de weergave van advertenties (zogenaamde. "Facebook Ads") nauwkeurig te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel met uitgebreide gegevenssynchronisatie om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. B. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Facebook (zogenaamde. "Aangepaste doelgroepen"). Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruiker en niet vervelend zijn. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder evalueren door te begrijpen of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde. "Conversie"). Vergeleken met de standaardversie van Facebook Pixel helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies te registreren.
Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www. Facebook. com/over/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en haar partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is gegeven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door Facebook-pixeltracking te deactiveren. Hiervoor kunt u een opt-out-cookie instellen die Facebook-pixeltracking deactiveert door op de onderstaande link te klikken:
Facebook-pixel deactiveren
Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op bovenstaande link klikken.

10. 2 Gebruik van Google Ads-conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, van conversietracking door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") . We gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij streven ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik blokkeren door in uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen" de cookie voor het bijhouden van conversies van Google te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads alleen met uw toestemming in overeenstemming met Art. vriendelijk 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO een. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. kom in de VS. Om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, beschikt de aanbieder over de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www. google. de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www. google. com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

10. 3Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden geplaatst en kan zo voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. vriendelijk 6 alinea. 1 verlicht. een AVG

Bovendien kan GMP cookie-ID's gebruiken om Conversies bijhouden met betrekking tot advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en via die website iets koopt. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van onze kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u de betreffende onderdeel van onze website of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd bent bij Google Als u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Als onderdeel van het gebruik van GMP kunnen ook persoonsgegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. kom in de VS. Om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, beschikt de aanbieder over de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.

Als u bezwaar wilt maken tegen dit trackingproces, kunt u cookies voor het bijhouden van conversies deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www. googleadservices. com te blokkeren (s. https://www. google. de/settings/ads), waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies deactiveert. Als alternatief kunt u contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het internetadres www. over advertenties. info over het instellen van cookies en maak de gewenste instellingen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Meer informatie over het privacybeleid van GMP by Google vindt u op het volgende internetadres: https://www. google. de/policies/privacy/

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

10. 4 Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze latere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

10. 5 YouTube-videoplug-in

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de YouTube-video-plug-in in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, doorgegeven aan Google en vervolgens verwerkt door Google , alleen wanneer u een video afspeelt.

11) Webanalyseservices

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ( "Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zgn "Cookies" zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen, en kan ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC verzonden. uitgezonden in de VS en daar ingekort. Om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, beschikt de aanbieder over de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de gegevens vastleggen die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools. google. com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website verhindert in de toekomst (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies. google. com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we apparaatoverstijgende rapportages laten maken door Google (zogenaamde "Cross-device tracking"). Als u in uw instellingen van uw Google-account "gepersonaliseerde advertenties" heeft geactiveerd en uw internet-apparaten aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken. Er wordt rekening gehouden met de registraties en apparaattypes van alle sitebezoekers die waren ingelogd op een Google-account en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, alleen statistieken op basis van Google Signalen. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG op basis van uw toestemming.

12) Retargeting/remarketing/aanbevelingsadvertenties

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, die we gebruiken om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren die deze op internet bekijken. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonsgegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. kom in de VS.
U kunt het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www. google. com/settings/ads/onweb/
U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het internetadres www. over advertenties. info over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden verzonden naar Google LLC. gevestigd in de VS, om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de provider de zogenaamde Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen. Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www. google. com/policies/technologies/ads/.

14) Hulpmiddelen en diversen

14. 1Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of dat er misbruik van is gemaakt door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Bij het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS. Voor zover gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft de aanbieder de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www. google. com/intl/de/policies/privacy/

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

14. 2 Google Klantenreviews (voorheen Google Certified Dealer Program)

We werken samen met Google via het Google Klantenreviews-programma. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen te verzamelen van gebruikers van onze website. Nadat u een aankoop op onze website heeft gedaan, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. a AVG, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd de winkelervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u geeft, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven op ons Google Klantenreviews-logo en op ons Merchant Center-dashboard. Uw beoordeling wordt ook gebruikt voor verkopersbeoordelingen van Google. Als onderdeel van het gebruik van Google-klantbeoordelingen kunnen ook persoonsgegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. kom in de VS. Voor zover gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft de aanbieder de zgn Geïmplementeerde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Daarnaast voeren we per geval een risicoanalyse uit om een ​​gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Google in verband met het Google Klantenreviews-programma vindt u onder de volgende link: https://support. google. com/merchants/answer/7188525?hl=de

Ga voor meer informatie over de privacy van Google Seller Ratings naar deze link: https://support. google. com/google-ads/answer/2375474

14. 3 Growave

Onze website maakt gebruik van Growave. Dit is een tool voor het beheer van klantbeoordelingen, verlanglijstjes en de smartsleepclub, waarmee we onze klanten loyaliteitspunten geven en de mogelijkheid geven om beloningen te ontvangen. Ga voor meer informatie over hoe Growave omgaat met gebruikersgegevens naar: https://www. groeien. oké/juridisch.

14. 4 Hotjar

Ten behoeve van website-analyse worden technologieën van Hotjar Ltd. gebruikt. , Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") verzamelt automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) wordt verzameld en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kan gebruik worden gemaakt van cookies. Zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming worden de gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Hotjar werkt namens ons voor ons.

14. 5 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen in optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 p. 1 verlicht. f AVG De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt als onderdeel van een orderverwerking door een CDN-provider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsafwijkingen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden doorgegeven aan Trusted Shops GmbH als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd om ze te gebruiken. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u al als koper bent geregistreerd voor productgebruik wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. Voordat het wordt verzonden, wordt het e-mailadres omgezet in deze hash-waarde, die Trusted Shops niet kan decoderen. Na het controleren op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

14. 6 Sociale media

14. 6 1 plug-ins voor sociale media van Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend. B. druk op de knop Vind ik leuk of Delen.

14. 6 2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Linkedin, Xing

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 p. 1 verlicht. a DSGVO hebben gegeven aan de respectieve sociale media-operator, wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen gebruikt worden om b.v. B. Advertenties leveren op en buiten de platforms waarvan wordt aangenomen dat ze overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken in overeenstemming met art. 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Privacybeleid: https://www. Facebook. com/about/privacy/

Afmelden: https://www. Facebook. com/settings?tab=ads

Instagram is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met art. 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Privacybeleid: https://help. instagram. com/519522125107875

Afmelden: https://help. instagram. com/519522125107875

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd. , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Privacybeleid: https://policies. google. com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out: https://adssettings. google. com/authenticated

Pinterest is een aanbieding van Pinterest Europe Ltd. , Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die Pinterest automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest, wordt meestal verzonden naar een server van Pinterest, Inc. , 505 Brannan St. , San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Privacybeleid: https://about. pinterest. com/de/privacybeleid

Opt-out: https://about. pinterest. com/de/privacybeleid

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De informatie die LinkedIn automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest, wordt meestal verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Privacybeleid: https://www. gelinkt. com/legal/privacy-policy

Afmelden: https://www. gelinkt. com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing is een aanbieding van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

Privacybeleid: https://privacy. xing. com/de/datenschutzerklaerung

Afmelden: https://privacy. xing. com/de/datenschutzerklaerung/welke-rechten-kunt-u-afdwingen/recht van bezwaar

Dit is voor de vervulling van onze en Trusted Shops' doorslaggevende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten in overeenstemming met vriendelijk 6 alinea. 1 p. 1 verlicht. f AVG vereist. Verdere details, inclusief bezwaren, zijn te vinden in de hierboven gelinkte gegevensbeschermingsverklaring van Trusted Shops en in de Trustbadge.

15) Rechten van de betrokkene

15. 1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover we u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie volgens art. 15 AVG: U heeft recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of zullen worden verstrekt, de geplande opslag periode of. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en Zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties op grond van art. 46 AVG als uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op wissen volgens art. 17 AVG: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen als de vereisten van art. 17 lid. 1 AVG. Dit recht is echter met name niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen wegens ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan de verwerking van uw gegevensverzoek te beperken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u om redenen van uw specifieke situatie bezwaar hebt gemaakt, zolang aangezien het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie volgens art. 19 AVG: Indien u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, van deze correctie of verwijdering van de gegevens op de hoogte te stellen of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 AVG:U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 alinea. 3 AVG: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking;
 • Recht om te klagen volgens art. 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding.

15. 2 Recht van bezwaar

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken als onderdeel van een belangenafweging op basis van ons doorslaggevende legitieme belang, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie .

Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens. Verdere verwerking blijft echter voorbehouden als we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties. U kunt het bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als u uw recht van bezwaar uitoefent, stoppen we met het verwerken van de betreffende gegevens voor directe reclamedoeleinden.

16) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. B. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. a AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die worden verzameld in het kader van juridische transacties of verplichtingen vergelijkbaar met rechtshandelingen op grond van art. 6 alinea. 1 verlicht. b AVG worden verwerkt, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, voor zover ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea. 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea. 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.