Gezonde slaap op oudere leeftijd

Oudere mensen hebben vaak last van slaapproblemen. Hier leggen we uit hoe nieuwe alledaagse structuren, gezondheidsproblemen of het gebruik van medicijnen de slaap beïnvloeden en wat kan helpen een gezonde slaap te ondersteunen, vooral op oudere leeftijd.

Inhoudsopgave

  1. Dit is hoeveel slaap we nodig hebben naarmate we ouder worden
  2. Slaap op hogere leeftijd
  3. De belangrijkste tips voor slaap op oudere leeftijd
  4. Slaappillen voor ouderen
  5. Conclusie

1. Dit is hoeveel slaap we nodig hebben naarmate we ouder worden

Slaap verandert in de loop van het leven: terwijl kleine kinderen tot 17 uur per dag slapen, is op middelbare leeftijd 7 tot 9 uur slaap per nacht meestal voldoende. Vanaf ongeveer 65 jaar verandert de gemiddelde benodigde slaapduur slechts licht en bedraagt ​​ca. 7 tot 8 uur. De beroemde ‘seniele vlucht uit bed’ en het feit dat we zogenaamd minder slapen naarmate we ouder worden, is fundamenteel niet helemaal waar. Bovendien compenseren ouderen het gebrek aan nachtelijke slaap vaak door overdag een of meerdere dutjes te doen. Niettemin wordt het naarmate we ouder worden doorgaans steeds moeilijker om voldoende, echt rustgevende slaap te vinden, en veel oudere mensen lijden aan slaapstoornissen.

smartsleep Schlafmagazin: Auftreten von Schlafstörungen nach Alter

2. Slaap op hogere leeftijd

Naarmate u ouder wordt, verandert niet alleen uw individuele slaapbehoefte, maar ook uw woonsituatie, uw eigen slaapgewoonten en uw persoonlijke gezondheidstoestand. Nieuwe dagstructuren op de pensioengerechtigde leeftijd, toegenomen lichamelijke of psychische klachten of medicijngebruik hebben een sterke invloed op de slaapkwaliteit en kunnen op oudere leeftijd een algehele gezonde slaap en voldoende slaapduur per nacht in de weg staan.

Natuurlijke veranderingen in de slaapstructuur

Op oudere leeftijd is het vooral belangrijk om voldoende tijd in de diepe en REM-slaap door te brengen, zodat fysiek en psychologisch herstel, maar ook leer- en geheugenvorming kunnen plaatsvinden. Ons slaap-waakritme en onze slaapstructuur zijn cruciaal verbonden met het slaaphormoon melatonine.

smartsleep Schlafmagazin: Melatoninproduktion im Lauf der Lebensjahre

Met het ouder worden neemt de natuurlijke melatonineproductie van het lichaam voortdurend af, wat betekent dat ouderen in het algemeen minder tijd in diepe slaap doorbrengen, terwijl de fasen van lichte slaap toenemen. Naarmate we ouder worden, vinden we het moeilijker om 's avonds in slaap te vallen, onderbreken we onze slaap 's nachts vaker en worden we gemakkelijker wakker in de ochtenduren. Als gevolg hiervan wordt de algehele kwaliteit en duur van de slaap aanzienlijk verminderd en wordt de slaap als oppervlakkig of niet erg rustgevend ervaren.

Veranderde gewoonten, te weinig daglicht en beweging

Werk, vrije tijd, gezinsverplichtingen: ons dagelijks leven verandert ook naarmate we ouder worden. Naarmate we ouder worden, staan ​​we vaak wat eerder op, gaan we zelden of niet naar ons werk, sporten we zelden en zijn we overdag over het algemeen minder actief. Door afnemende mobiliteit, ziektes of een gebrek aan sociaal contact gaan ouderen niet meer zo vaak naar buiten en brengen ze dus minder tijd door in het daglicht, wat wel als gangmaker werkt voor de melatonineproductie en het slaap-waakritme. Het gebrek aan fysieke of mentale activiteit, weinig beweging en het gebrek aan zonlicht kunnen daardoor leiden tot problemen met inslapen en andere slaapstoornissen.

Gezondheidsklachten & medicijngebruik

Ziekten en andere gezondheidsproblemen hebben een grote invloed op de vraag of en hoe goed we kunnen slapen. Wijdverbreide ziekten zoals diabetes, hartfalen, ademhalingsmoeilijkheden, maagproblemen of nachtelijk urineren kunnen ervoor zorgen dat lichaam en geest 's avonds niet kunnen rusten, waardoor het moeilijk wordt om in slaap te vallen en door te slapen. Als u lichamelijke beperkingen heeft, kan het ook lastig zijn om een ​​ontspannen, pijnvrije slaaphouding te vinden.

Daarnaast is er ook sprake van een verhoogde of regelmatige inname van medicijnen, waardoor de slaap verder wordt belemmerd. Sterke antihypertensiva, migrainemedicijnen, hart- of astmamedicijnen en zelfs antibiotica kunnen de normale slaapfuncties onderdrukken en het slaapritme verstoren.

De psyche en de gemoedstoestand

Ook onze stemming en de algemene gemoedstoestand hebben een grote invloed op onze slaap. Oudere mensen lijden vaak aan angstgevoelens, overmatige eisen, eenzaamheid of andere psychologische stress die stress bevorderen en op deze manier ook de vredige slaap verstoren. Te veel zorgen en de gedachtengang in de avond of tijdens de nachtelijke wakkerfases verhinderen de ontspanning die zo belangrijk is voor de slaap, waardoor het moeilijk wordt om in slaap te vallen en een vredige nacht wordt verstoord.

3. De belangrijkste tips voor slaap op oudere leeftijd

smartsleep Schlafmagazin: Älterer Mann hält Mittagsschlaf und schläft im Sitzen am Tag

Een goede slaaphygiëne en een gezond slaapritme zijn een belangrijke voorwaarde om op elke leeftijd snel en gemakkelijk een goede nachtrust te vinden. We laten je hier zien wat een goede slaap kan bevorderen, vooral op latere leeftijd onder moeilijke omstandigheden.

#1 Compenseer verloren slaap

Gebrek aan slaap kan tot op zekere hoogte worden gecompenseerd of gecompenseerd. Een of meer dutjes per dag kunnen meestal gemakkelijk in het dagelijks leven worden geïntegreerd naarmate u ouder wordt en kunnen helpen tegen vermoeidheid gedurende de dag. Het middagdutje mag echter niet langer dan 30 minuten duren, zodat we 's avonds nog voldoende druk voelen om te slapen en het ontstaan ​​van natuurlijke vermoeidheid niet wordt voorkomen. Hoe je het perfecte middagdutje kunt doen, hebben we hier uitgelegd.

#2 Blijf fysiek en mentaal actief

Als je overdag fysiek en mentaal actief blijft, verbeter je niet alleen je algemene gezondheid en welzijn, maar ook je geheugen en slaap. Matige lichaamsbeweging door middel van wandelingen of gymnastiekoefeningen, maar ook mentaal stimulerende activiteiten zoals boeken lezen, schrijven of puzzelen zijn goede manieren om voor meer ontspanning en een goed humeur te zorgen en zo de natuurlijke vermoeidheid in de avond te ondersteunen.

#3 Frisse lucht, daglicht en beweging

Voor zover hun gezondheid het toelaat, moeten ouderen zoveel mogelijk tijd in de frisse lucht en het daglicht in hun dagelijks leven integreren. Vooral in combinatie met een beetje beweging worden de stofwisseling en de bloedsomloop gestimuleerd en wordt de hormoonproductie gestimuleerd. Als u niet meer mobiel bent, probeer dan tenminste enige tijd op het balkon of bij een open raam te zitten om wat daglicht op te nemen en een gezond slaapritme te ondersteunen.

4. Slaappillen voor ouderen

In de loop van ons leven ontwikkelen we veel routines, vooral als het om slapen gaat, die naarmate we ouder worden, moeten worden aangepast aan de nieuwe levensomstandigheden. Veel ouderen vinden het echter moeilijk om hun gewoonten te veranderen of om op te staan ​​en actief te blijven. Als de nachten regelmatig veel te kort zijn en je je 's ochtends niet uitgerust voelt, grijp je snel naar slaappillen.

Oudere mensen moeten bijzonder voorzichtig zijn met slaappillen. De kunstmatig veroorzaakte vermoeidheid kan min of meer plotseling optreden, het onstabiele lopen en het risico op vallen vergroten en de hersenprestaties aantasten. Vooral sterke chemische slaappillen kunnen snel verslavend worden en kunnen, in combinatie met andere medicijnen, meer kwaad doen dan u helpen een gezonde nachtrust te krijgen. Dus als u ondanks een goede slaaphygiëne moeite heeft met slapen, moet u zeker medisch advies inwinnen voordat u slaappillen inneemt.

5. Conclusie

  • In de late volwassenheid verandert de behoefte aan slaap slechts in geringe mate; oudere mensen worden ca. Aanbevolen wordt 7 tot 8 uur slaap per nacht.
  • Oudere mensen hebben steeds vaker last van problemen met inslapen, moeite met doorslapen of andere slaapstoornissen.
  • De natuurlijke afname van de melatonineproductie, te weinig beweging, gebrek aan daglicht en toegenomen gezondheidsproblemen of het gebruik van medicijnen hebben een negatieve invloed op de duur en kwaliteit van de slaap op oudere leeftijd.
  • Om een ​​gezonde slaap op oudere leeftijd te garanderen, moeten we fysiek en mentaal actief blijven, de verloren slaap overdag inhalen en voldoende tijd in het daglicht doorbrengen.

Gegroet en tot snel!

laat een reactie achter

Alle reacties worden vóór publicatie beoordeeld

Bijpassende producten bij smartsleep®